Zonne-Energie

 

 

De zon is onze belangrijkste energiebron. Als we alle zonne-energie die gedurende 70 minuten de aarde bereikt zouden kunnen opvangen, zouden we gedurende 1 jaar in al onze energiebehoeften kunnen voorzien. Jammer genoeg bestaat de technologie niet om dat voor elkaar te spelen. Toch wordt in deze energie-onzekere tijden zonne-energie steeds belangrijker. We onderscheiden daarbij passieve en actieve vormen van zonne-energie.

 

Het Klimatec alternatieve energie-team plaatst voor u de 2 verschillende soorten systemen om de zonne-energie te benutten om uw warmte of elektriciteit te produceren:

Thermisch :

Zonnecollectoren van vandaag geven een dekking van 60% tot 70%, wat wil zeggen dat u reeds van in de maand maart tot in september uw water kan verwarmen op zonne-energie. Een bufferboiler van zorgt voor de opslag van uw water.

  • Zonneboiler: Met een zonneboiler kunt u op een eenvoudige, milieuvriendelijke manier een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.  
  • Hygiëneboiler met verwamingsondersteuning: Idem als een zonne-boiler maar genereert tevens warm water voor uw verwarming.  Hierdoor maakt u NOG meer gebruikt van de gratis zonne-warmte.

Fotovoltaïsch:

  • Poly kristallijn: Heeft een goedkopere productiekostprijs. Typerend is hier de minder mooie paars-blauwe schijn.
  • Mono kristallijn: Genereert voor u het hoogste vermogen op uw beschikbare oppervlakte.
  • CIS (Copper Indium Selenium) : Lager rendement volgens de oppervlakte maar merkelijk hoger jaarrendement dan de 2 bovenstaande types.  Egaal zwart en milieuvriendelijk.